Betingelser

Handelsbetingelser

Om Eventplan

Eventplan ejes og drives af Plan B Promotion ApS (i det følgende kaldet Plan B) har til hensigt at hjælpe festarrangører og udbydere af festligt indhold med at finde hinanden. Vi udbyder en online platform (Eventplan), på eventplan.dk, hvor udbydere (i det følgende kaldet Abonnenter) via et abonnement kan tilbyde deres services. Al brug af Eventplan, er underlagt disse betingelser, som du accepterer ved oprettelsen af abonnement på Eventplan. Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver Abonnent hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse betingelser på virksomhedens vegne. Du skal tillige når du opretter dig/din virksomhed acceptere vores persondatapolitik og vores databehandleraftale.

Brug af Eventplan

Plan B giver Abonnenten en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Eventplan. Denne ret gælder udelukkende for Abonnenten. Du indestår for og har de fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Eventplan eller som bruger dit login. Abonnenten må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke fra Plan B.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kroner og er incl. moms. Plan B har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på website. Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver måned. Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Abonnenten automatisk Plan B lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Abonnentens kort. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt. Ved trækning på Abonnentens kort i forbindelse med abonnementfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Abonnentens e-mail.

Udskiftning/sletning af betalingskort

Abonnenten kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort under Kontrolpanel -> Abonnement -> Skift betalingskort.

Kreditkortbetaling

Vi tager følgende betalingskort: VISA, MasterCard og Maestro.

Aftalens varighed

Disse Betingelser gælder så længe Abonnenten har et abonnement, der giver adgang til Eventplan eller i øvrigt benytter sig af Eventplan. Abonnementet kan til enhver tid lukkes i Kontrolpanel -> Abonnement.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Eventplan og tillægsprodukter udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse

Du kan opsige eller ændre dit abonnement på Eventplan via fanebladet Kontrolpanel under Abonnement. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes. Plan B kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Abonnentens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Abonnentens insolvens. Plan B har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Abonnenten. Plan B har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data.

Abonnentens data

De informationer du indtaster i Eventplan eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Abonnentens konkurs eller lignende. Plan B kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om abonnentdata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen. Al information du sender til os eller indtaster på vores website tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Abonnentens adgang til egne data

Abonnenten har til enhver tid fuld adgang til sit eget abonnement og sine egne data. Hvis Plan B ønsker at lukke adgangen til Eventplan kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Abonnenten 3 måneder inden lukningen. Abonnenten har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Abonnenten ikke har betalt for adgang til Eventplan.

Opdateringer og driftsstabilitet

Plan B forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Eventplan. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Abonnenten. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Eventplan mens opdateringer foretages. Plan B tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Eventplan, men garanterer ikke for denne.

Forespørgsel på produkter

Når Eventplan modtager forespørgsel på et produkt, videresendes denne straks til den Abonnent, der udbyder produktet. Abonnenten er forpligtet til at besvare henvendelser hurtigst muligt. Besvarelse sker via email eller telefon. Abonnenten er forpligtet til at behandle de fremsendte data fortroligt og må ikke bruge disse til fremsendelse af nyhedsbreve, markedsføring eller anden henvendelse efterfølgende.

E-mail udsendelse

Plan B har ret til  at sende e-mails ud til Abonnenten, når der kommer opdateringer til Eventplan, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og Eventplaner, som vurderes at have interesse for Abonnenten. Plan B forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Vores priser afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger: Brugen af Eventplan foregår helt på eget ansvar. Plan B kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Eventplan. Plan B fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for Plan B’s kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Plan B hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Abonnenten kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Abonnentens samlede betaling af vederlag til Eventplan i de seneste 12 måneder.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer Plan B ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Eventplan og alt materiale på websites og i Eventplan. Al brug kræver vores skriftlige samtykke. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Eventplan eller andet materiale på websitet eller Eventplan til Abonnenten. Abonnenten giver Plan B og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger) der uploades af Abonnenten i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle Eventplan og vores websites, samt til markedsføring. Abonnenten indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Datasikkerhed

Plan Bs behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik. Plan B kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores website. Brug af Eventplan efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Abonnentens accept af de ændrede Betingelser. Tvister Opstår der uenighed mellem Abonnenten og Plan B skal denne afgøres efter dansk ret med Byretten i Kolding som første instans.

Udvalgte annoncer

HerningLimousine kørsel

Eksklusiv Limousine kørsel i Jylland.


-

LM Event

MOBILDISKOTEK OG UDLEJNING - LM Event er din party leverandør inden for diskotek, laser og konfetti


3.500 kr.

Friskristet Gourmetkaffe fra Hipster Brew

Mangler du kaffe til dine gæster og må det godt være en god oplevelse? Friskristet kaffe har flere smagsnoter end den konventionelle fra supermarkedet.


-

Obels Lækkerier

Bryllupskager, dåbskager, konfirmationskager, fødselsdagskager - kager og lækkerier til enhver lejlighed!


250 kr.

Janice LiveMusic

Vi er et 5-mands rockband, der spiller melodisk rock, både cover og originalmusik.


- - -